Oversiktsbilde Kristiansund Næringspark AS

Et område i vekst

Kristiansund Næringspark er i solid vekst, både med tanke på bedrifter som etablerer seg i næringsparken, og vekst internt i de respektive bedriftene. Vi ønsker å legge til rette for et friskt næringsmiljø og et verdifullt nettverk for parkens bedrifter.