En attraktiv næringspark i Kristiansund

Med fokus på bærekraftig vekst og innovasjon

Kontakt oss

Et samfunn for lokale ambisjoner og vekst

Vårt mål er å utvikle en moderne og bærekraftig næringspark som fremmer det grønne skiftet på Nordmøre.

Sentralt plassert med gangavstand til Kristiansund Lufthavn, Kvernberget med direkteflyvninger til Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim, samt helikopterforbindelse til olje-/gassinstallasjoner i Norskehavet. Næringsparken ligger 1 km fra Vestbase, forsyningsbasen for Norskehavet. Området byr på enkel tilkomst, bra kollektivforbindelse og svært gode parkeringsmuligheter for både ansatte og besøkende.

Visste du at …

Kristiansund Næringspark AS eies 50/50 av Kristiansund kommune og Finansgruppen Eiendom AS. Næringsparken består av 184 000 m2 regulert tomt, med muligheter for å skreddersy tomtestørrelser etter ønske og behov.

«Vær i fokus»

Dette er mer enn bare et slagord for oss. Det er vår visjon, vår måte å tenke på, og det som driver alt vi gjør. Vi tror på å sette våre leietakere, partnere, og miljøet i sentrum av våre handlinger og beslutninger.

Sterkt engasjement for bærekraft

Som en driver for det grønne skiftet på Nordmøre, er vi engasjert i bærekraftig næringsutvikling. Gjennom samarbeidsprosjektet Kristiansund Energihub, legger vi til rette for et bærekraftig næringsliv i vår region. Fra energiformer som hydrogen, el-lading, e-fuel og biogass til utslippsfri offentlig transport – vi er på frontlinjen for grønn mobilitet.

Les mer om bærekraft

Mer enn bare et næringsområde

Kristiansund Næringspark er et voksende økosystem for næringslivet, med fokus på bærekraft, innovasjon og samarbeid. Sentralt plassert på Nordmøre, tilrettelegger vi for bedrifter i alle størrelser og sektorer, med et særskilt fokus på det grønne skiftet.

Fremtidige planer

Med over 10 000 m2 med næringsbygg allerede etablert, har vi plass til å vokse. Vi har ytterligere 150 mål klare for bygging, og det er fortsatt ledige tomter. Vi utvider stadig vår infrastruktur, med fokus på effektivitet, logistikk og bærekraft.

Utbyggingsplaner

I tillegg til våre eksisterende bygninger, planlegger vi flere nye konstruksjoner for å imøtekomme behovene til fremtidige leietakere. Blant disse finner du blant annet spennende etablerte bedrifter innen miljøvennlig teknologi og energi, som vil bidra til å styrke vår posisjon som en ledende grønn hub.

EnergiHub

Gjennom vårt samarbeidsprosjekt, Kristiansund Energihub, jobber vi for et bærekraftig næringsliv. Vi tilbyr energiformer som hydrogen, el-lading, e-fuel og biogass til nyttekjøretøy, som møter fremtidens krav til bærekraftig mobilitet.

Kristiansund Næringspark som knutepunkt

Vi tror på kraften i et sterkt fellesskap. Ved å skape et sted der bedrifter kan samarbeide, lære av hverandre og utnytte felles ressurser, bygger vi et sterkere næringsliv for fremtiden.

Regulering og bærekraft

Vi tar vårt ansvar for miljøet på alvor. Næringsparken er regulert med fokus på bærekraft og grøntområde, og vi vurderer løsninger som solceller på tak og utbygging av eget mikronett for å redusere strømutgifter og miljøavtrykk. Ved å integrere fornybare energikilder og smarte nett-teknologier, vil et mikronett støtte en mer bærekraftig og effektiv energibruk i parken.

Høres dette interessant ut?

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å vite mer om Kristiansund Næringspark, og hvordan vi kan bistå din virksomhet. Vi ser frem til å ønske deg velkommen til vårt grønne knutepunkt!

Kontakt oss