Bærekraft

Grønn innovasjon i praksis

Kontakt oss

En næringspark for fremtiden

I Kristiansund Næringspark er vi forpliktet til å fremme det grønne skiftet. Bærekraft er en integrert del av vår forretningsmodell og arbeidspraksis. Vi har en rekke initiativer på plass for å redusere vårt karbonavtrykk og bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Ikon - Solcelle

Grønn energi

Vi vurderer installasjon av solceller for å generere ren energi og redusere strømkostnader.

Ikon - Grønn energi

Microgrid

Vi undersøker muligheten for å utvikle et eget mikronett for å forbedre energieffektiviteten og redusere avhengigheten av det større energinettet.

Ikon - Grønt bygg

Grønne bygninger

Våre bygg er designet og bygget for å minimere miljøpåvirkningen, med bruk av energieffektive materialer og systemer.

Kristiansund Energihub: En bærekraftig revolusjon

Kristiansund Næringspark står i spissen for bærekraftig næringsutvikling i regionen. Gjennom vårt samarbeidsprosjekt, Kristiansund Energihub, legger vi til rette for et bærekraftig næringsliv i vår region. Energihubben tilbyr innovative energiformer som hydrogen, el-lading, e-fuel, og biogass til lastebiler og nyttekjøretøy, svarer på fremtidens krav til bærekraftig mobilitet.

Fremtidens bussdepot

Vi er i gang med å utvikle et nytt bussdepot som vil betjene rutepakken for Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla. Målet er at dette depotet vil være 80 prosent utslippsfritt fra 2025, som en del av vår forpliktelse til å fremme grønn mobilitet.

Er du interessert i å vite mer?

Dersom du har spørsmål angående Kristiansund Næringspark er det bare å ta kontakt på telefon eller e-post. Vi vil gjerne prate med deg!

Kontakt oss