Kvernberget lufthavn

Gunstig beliggenhet

Kristiansund Næringspark har svært gunstig beliggenhet i gangavstand til Kristiansund lufthavn, Kvernberget. God infrastruktur, nærhet til offentlig transport og godt tilrettelagt for gang og sykkeltrafikk.