Ny etablering: Energihub på Kristiansund Næringspark

Kristiansund Energihub, regionens første grønne energistasjon for tungbiler, vil være operativ i 2025. Dette initiativet vil tilby fossilfri energi og bidra til å redusere klimautslippene. Vi er stolte av å støtte transportnæringens overgang til klimanøytralitet.

Kristiansund Næringspark: En Pioner i Grønn Omstilling

Vi er stolte av å kunngjøre etableringen av Kristiansund Energihub, regionens første grønne energistasjon for tungbiler. Dette banebrytende prosjektet, som skal være operativt i 2025, representerer en av de viktigste satsingene i regionen for å redusere klimautslippene.

Kristiansund Energihub vil tilby fossilfri energi til tungtransportbransjen, inkludert elektrisk kraft, biogass og hydrogen. Dette initiativet er avgjørende for at Norge skal nå sine klimamål innen 2030. Vi har fått fire millioner i støtte fra Enova, som beskriver dette som et godt og framtidsrettet prosjekt.

Prosjektet er et samarbeid mellom flere aktører, inkludert Neas, Vireon og Gasnor, som alle bidrar med sin ekspertise og ressurser. Vi er glade og stolte over å lykkes med denne satsingen, som vil styrke regionen og legge til rette for nye etableringer og aktiviteter.

Kristiansund Næringspark har vært en bærebjelke for næringsutvikling i regionen siden etableringen av Technoport i 2016. Med Kristiansund Energihub fortsetter vi å bygge på vår erfaring og kompetanse innen felles infrastruktur og samspill mellom aktører.

Vi ser frem til å bidra til den grønne omstillingen i transportnæringen og styrke utviklingen av industri og havnæringer i regionen. Dette er en fantastisk nyhet som setter Kristiansund på kartet på en helt ny måte.

For mer informasjon, følg oss på Facebook og LinkedIn eller kontakt oss direkte.