Storsatsning på sirkulæranlegg

ReMidt har vokst ut av Hagelin og er nå ett steg nærmere etablering av moderne sikulæranlegg på Kristiansund Næringspark. 

Moderne Anlegg

ReMidt investerer 100 millioner i et nytt sirkulæranlegg for omlasting og gjenvinning av husholdningsavfall. Anlegget vil ha en kapasitet på 700 biler per dag, med et logistikk system designet for effektiv flyt og unngå kø. 


Miljøvennlig Fokus

Sirkulæranlegget vil bidra til produksjon av biogass og gjødsel, og det vil også inkludere et ombrukssenter og infrastruktur for nullutslippskjøretøy.